Om Kulturhuset Gleng

På årsmøte i Foreningen Kulturhuset Gleng den 9. mai 2023 ble følgende styre valgt:

  • Pål Arne Martinsen, styreleder
  • Solbjørg Kampenes, styremedlem
  • Lars Grunde Olsen, styremedlem
  • Brith Nilsen, styremedlem
  • Arne Inge Sørensen, styremedlem
  • Oda Oliversen, styremedlem
  • Frida Helene Hansen, styremedlem
  • Anne Glosli Henriksen, varamedlem
  • Casper Jørgensen, varamedlem

Den daglige driften administreres av:

Daglig leder, Pål Antonsen. Tlf.: 915 12 199, e-post paal [a] glenghuset.no


Medlem

Medlemskap i foreningen koster 350,- kr. pr. år. For medlemmer under 20 år koster det 50,- kr. pr. år. Medlemskap gir stemmerett på årsmøte og på de fleste konserter gis det rabatt i form av medlemspris. Medlemmer mottar også jevnlige nyhetsbrev pr. mail. Ved innmelding ta kontakt med daglig leder.

Medarbeider

For å drifte huset og gjennomføre alle arrangement trenger vi stadig flere medarbeidere. Som godtgjøring for dugnadstimene får medarbeiderne som jobber minst en gang pr. måned gratis inngang på alle Glenghusets arrangement. Ønsker du å bli medarbeider så ta kontakt med daglig leder.